1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93

III fəsil - Türk dünyasının böyük oğlu

səhifə91/93
tarix14.06.2018
ölçüsü2.83 Kb.

 
294

III fəsil 


İNFORMASİYA EHTİYATLARINDAN  


İSTİFADƏ OLUNMASI 


 


Maddə 11. İnformasiya ehtiyatları ilə işləməyə buraxılma hüququ 


Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanlarının qərarları ilə müraciət növünə görə 
məhdudlaşdırılmış  sənədləşdirilmiş informasiya istisna olmaqla dövlət 
informasiya ehtiyatları ilə  işləməyə buraxılmaqda istifadəçilər bərabər 
hüquqlara malikdirlər və  məlumatlardan istifadə edilməsinin zəruriliyini 
informasiya ehtiyatlarının mülkiyyətçisi və ya sahibkarı qarşısında 
əsaslandırmağa məcbur deyillər. 
İstifadəçilər tərəfindən qanuni əsaslarla dövlət informasiya 
ehtiyatlarından  əldə olunmuş informasiyadan kommersiya məqsədləri 
üçün törəmə informasiya məhsulunun yaradılmasına yalnız alınma 
mənbəyinə istinad edilməkl
ə istifadə olunmasına icazə verilir. Bu halda 
istifadəçiyə  məxsus olan mənfəət dövlət informasiya ehtiyatlarından 
alınmış informasiyadan deyil, törəmə informasiya məhsulunun 
yaradılması nəticəsində olur. 
İstifadəçilərə informasiya ilə  işləməyə buraxılmanın qaydası, bu 
qanunun tələblərinə  əməl edilməklə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı  və 
mülkiyyətçi tərəfindən müəyyən edilir. Bu qaydalar və göstərilən 
xidmətlər haqqında məlumatların verilməsi üçün haqq alınmır. 
İnformasiya ehtiyatlarından istifadə edənlərə haqqı ödənilmədən və ya 
xidmətlərə çəkilən xərcləri qismən ödəməklə təqdim olunan informasiya 
xidmətlərinin siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı  tərəfindən 
müəyyən olunur. Göstərilmiş xidmətlərə  çəkilmiş  xərclərdəki fərqin 
kompensasiyası dövlət büdcəsindən, xüsusi vəsaitlərdən və digər 
mənbələrdən ödənilir. 

 


Maddə 12. Fiziki və hüquqi şəxslərin özləri barəsində 


informasiyaya buraxılmaq hüququ 


Fiziki və hüquqi şəxslər barəsində  sənədləşdirilmiş informasiyanın 
siyahısı və onların informasiya sistemlərində istifadə 
 
  
 
 
 

 
295
edilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 
müəyyən edilir. 
Fiziki və hüquqi şəxslər özləri barəsindəki sənədləşdirilmiş 
informasiyaya, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən 
edilmiş hallar istisna edilməklə, maneəsiz olaraq buraxılmaq, bu 
informasiyada dəqiqləşdirmələr aparılmasını tələb etmək, informasiyadan 
kimlərin və hansı məqsədlə istifadə etdiyini bilmək hüququ vardır. 

 


Maddə 13. İnformasiya ehtiyatları mülkiyyətçisi və ya 


sahibkarının məsuliyyəti 


İnformasiya ehtiyatlarından istifadə qaydalarının pozulmasına, 
istifadəçilərin hüquqlarının  əsassız olaraq məhdudlaşdırılmasına görə 
mülkiyyətçi və ya sahibkar, habelə  vəzifəli  şəxslər Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada 
məsuliyyət daşıyırlar. 
 

IV fəsil 


İNFORMASİYALAŞDIRMA, İNFORMASİYA 


SİSTEMLƏRİ, TEXNOLOGİYALARIVƏ ONLARIN 


TƏMİNAT VASİTƏLƏRİ 


 

Maddə 14. İnformasiya sistemləri, texnologiyaları  və onların 


təminat vasitələrinin yaradılması və istehsalı 


Dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları, təşkilati-hüquqi və 
mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün müəssisə, idarə  və 
təşkilatlar, vətəndaşların informasiya sistemləri, texnologiyaları  və 
onların təminat vasitələrinin yaradılması  və istehsalında bərabər 
hüquqları vardır. 
Dövlət informasiya sistemlərinin, texnologiyalarının və onların 
təminat vasitələrinin yaradılması  və istehsalı sahəsində elmi və  təcrübi-
layihə işlərinin aparılmasına şərait yaradır. 
İnformasiyalaşdırmanın aparıcı istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, 
onun inkişafı üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi, dövlət informasiya 
sistemlərinin yaradılması müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən  

 
296
müəyyən edilir və görülən işlər dövlət büdcəsi, xüsusi vəsaitlər və digər 
mənbələrdən maliyyələşdirilir. 
 

Maddə 15. İnformasiya sistemləri, texnologiyaları  və onların 


təminat vasitələrinə müəlliflik hüququ 


İnformasiya sistemləri, texnologiyaları  və onların təminat 
vasitələrinə* müəlliflik hüququ və onun müdafiəsi Azərbaycan 
Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. 

 


Maddə 16. İnformasiya sistemləri, texnologiyaları  və onların 


təminat vasitələrinin sertifikasiyası, yaradılması  və istifadəsi 


sahəsində xüsusi qaydalar 


Vətəndaşların və  təşkilatların informasiya təminatı üçün nəzərdə 
tutulan informasiya sistemləri, verilənlər bazası  və verilənlər bankı, 
konfidensial informasiyanın işlənməsini həyata keçirən dövlət orqanları, 
idarə, müəssisə  v
ə  təşkilatların informasiya sistemləri, habelə bu 
sistemlərin mühafizə vasitələri müəyyənləşdirilmiş cqaydada 
sertifikasiyalaşdırılmalıdır. 
İnformasiya mühafizə vasitələrinin layihələşdirilməsi və istehsalı 
sahəsində fəaliyyət xüsusi razılıq əsasında həyata keçirilir. 
 

V fəsil 


İNFORMASİYANIN MÜHAFİZƏSİ 


 


Maddə 17. İnformasiya ehtiyatları  və prosesləri sahəsində 


mühafizənin məqsədləri 


İnformasiyanın mühafızəsinin məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir: 
informasiyanın məhvinin, itməsinin, saxtalaşdırılmasının qarşısının 
alınması; 
dövlətin, ictimaiyyətin, vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 
informassiyanın məhvi, modifikasiyası, surətinin çıxarılması, t
əcrid 
edilməsi ilə bağlı sanksiyalaşdırılmamış hərəkətlərin qarşısının alınması; 
 
  
 
 
 
 
 

:

front -> files -> libraries
libraries -> Microsoft Word diplomatiya az doc
libraries -> Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
libraries -> Hüseyn Arif-90
libraries -> []
libraries -> Qabriel Qarsia Markes "Patriarxın payızı" Roman
libraries -> Elmi redaktor: Sakit Hüseynov
libraries -> Kürdəmir rayon mks-nin Metodika və biblioqrafiya şöbəsi. Vətənim Azərbaycandır. Metodik vəsait
libraries -> Qobustan rayon Mədəniyyət və turizm şöbəsi Qobustan rayon Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi
libraries -> Qobustan rayon Mədəniyyət və turizm şöbəsi Qobustan rayon Mərkəzləşmiş kitabxana sistemi


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


iiklass2-2.html

iil-ritiro-e-fare-il-pit.html

iilr-hft-rzind-36-saatdan-10.html

iilr-hft-rzind-36-saatdan-15.html

iilr-hft-rzind-36-saatdan-2.html