1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profesor îndrumător


------------------------------------- Data:-----------------------------

Competenţa nr. 1 Alege aparatura şi metodele de lucru pentru observarea structurilor

metalografice corespunzătoare

FIŞĂ DE LUCRU nr. 1

În tabelul de mai jos sunt exemplificate unele aplicaţii ale procedeelor de prelevare a probelor metalografice. Completaţi tabelul cu cât mai multe date referitoare la aceste procedee:

Competenţa nr. 1 Alege aparatura şi metodele de lucru pentru observarea structurilor

metalografice corespunzătoare

FIŞĂ DE LUCRU nr. 2


Având în vedere tehnica de pregătire a probelor metalografice pentru a putea efectua cercetarea microscopică pentru fiecare etapă este nevoie de alegere a aparaturii necesare. Alegeţi tipurile de utilaje şi dispozitive necesare pe fiecare etapă şi enumeraţi etapele necesare analizei metalografice.
Completaţi tabelul de mai jos după modelul prezentat :

Competenţa nr. 1 Alege aparatura şi metodele de lucru pentru observarea structurilor

metalografice corespunzătoare


FIŞĂ DE LUCRU nr. 3

Atacul probelor metalografice are ca scop punerea în evidenţă prin colorarea selectivă a unor costituienţi prezenţi, proba se consideră atacată atunci când şi-a pierdut luciul şi a devenit mată:

a. Pe prima coloană din tabel vom înscrie denumirea reactivului şi compoziţia chimică a reactivului utilizat;

b. Identificaţi condiţiile de atac pentru fiecare reactiv. Completaţi răspunsul în tabel - coloana 2.

c. Descrieţi pe scurt la ce fel de materiale metalice se folosesc şi ce se pune în evidenţă la microscop. Completaţi răspunsul în tabel coloana 3.

Competenţa nr. 1 Alege aparatura şi metodele de lucru pentru observarea structurilor

metalografice corespunzătoare


FIŞĂ DE LUCRU nr. 4


Completaţi tabelul de mai jos având pe prima coloană componentele microscopului optic iar pe a doua rolul acestora. Alăturat aveţi schiţa:

Competenţa nr. 1 : Alege aparatura şi metodele de lucru pentru observarea structurilor

metalografice corespunzătoare


FIŞĂ DE LUCRU nr. 5

Tema exerciţiului


Vă propunem să realizaţi „diagrama WENN” !


Analiza macro.1

Deosebiri


AsemănăriAnaliza micro. 2

Deosebiri


Realizaţi diagrama WENN pentru:

Microscoape optice (1) şi microscoape electronice (2)

Competenţa nr. 1: Alege aparatura şi metodele de lucru pentru observarea structurilor

metalografice corespunzătoare


Fişă de evaluare 1

I. Completaţi spaţiile libere cu părţile omise:

a.

Analiza macroscopică este o metodă de cercetare a structurii …………… care se poate realiza cu ……… liber, cu ……………care poate mării de …………ori, sau cu ……………………., la o mărire de până la 50 ori a suprafeţei exterioare sau a unor secţiuni special pregătite detaşate din acestea.

b.

Examinarea suprafeţei de rupere denumită şi ……………………………se face pe suprafeţe proaspăt rupte rezultate la …………… voită a epruvetelor cu ocazia încercărilor ……………sau a probelor tehnologice

c.

Analiza microscopică este o metodă de cercetare a ………… materialelor metalice cu ajutorul ……………… la măriri de peste ………… , pe probe special pregătite.

d.

Prelevarea ………… se face în funcţie de …………. materialului, de ……….. piesei, de tratamentele ……………… şi …………………. la care a fost supus materialul.

Încercuiţi răspunsul corect    1. Analiza macroscopică se face cu:

 1. stereomicroscoape

 2. microscoape

 3. Zeiss Neophot 2


    1. Analiza microscopică se realizează cu:

 1. stereomicroscopul

 2. lupa

 3. Zeiss Neophot 1


    1. Şlefuirea de degroşare a probelor metalografice se face cu:

 1. hârtie metalografică cu granulaţie M8

 2. postav

 3. discuri abrazive cu granulaţie 25….16

4. Soluţia de atac Nital are compoziţia :

a. acid fluorhidric 0.5ml; acid clorhidric 1,5ml; acid azotic 2,5ml; apă distilată 95,5ml

b. alcool etilic 100ml; acid azotic conc. 1..5ml

c. persulfat de amoniu 11g; apă distilată 100ml
5. Dacă se transmite pe suprafaţa unei probe un fascicul de raze luminoase, acestea se reflectă uniform, imaginea fiind uniformă şi luminoasă atunci suntem în unul din cazuri :

a. suprafaţa pregătită prezintă defecte (fisuri, crăpături, porozităţi etc.)

b. suprafaţa pregătită a fost atacată cu reactiv

c. suprafaţa nu a fost atacată cu reactiv şi nu prezintă defecte (fisuri, crăpături, porozităţi etc.)


6. Rotirea probei în timpul şlefuirii faţă de hârtia metalografică se face la:

a. 900

b. 750

c. 600


7. Care este rolul ocularului unui microscop:

a. redă imaginea primară fără să o modifice

b. corectează unele erori optice

c. măreşte imaginea primară dată de obiectiv şi corectează unele erori optice


8. Ce reprezintă puterea de mărire a microscopului:

a. produsul puterilor de mărire ale ocularului şi obiectivului

b. puterea de mărire a ocularului

c. puterea de mărire a obiectivului


III Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă consideraţi ca afirmaţia este adevărată îcercuiţi litera A, iar dacă consideraţi că este falsă încercuiţi litera F

A.F.

1.

În cazul analizei macroscopice stereomicroscopul poate mării suprafaţa examinată a probei de până la 50 ori.

A. F. 2.

Proba metalografică este o porţiune mare , luată dintr-un material metalic pregătită în prealabil în scopul analizei microscopice.

A. F. 3.

Amprentele macro se realizează pe hârtie fotografică dar înregistrarea are loc ca urmare a reacţiilor chimice dintre bromura de argint şi componenţii urmăriţi a fi detectaţi, utilizând reactivi specifici.

A. F. 4

. Apertura caracterizează puterea de pătrundere a razelor transmise de lentilele folosite

A. F. 5

. În cazul metalelor fragile, probele se pot lua prin tăierea manuală sau mecanică.

IV. Descrieţi după schema de principiu

a unui microscop metalografic

prezentată în figura alăturată, modul

de funcţionare.

Competenţa nr. 2 :

Analizează structuri de echilibru, de călire şi revenire

FIŞĂ DE LUCRU nr. 6

Priviţi cu atenţie figurile din tabelul de mai jos:

a. Recunoaşteţi figurile prezentate şi completaţi coloana corespunzătoare din tabel;

b. Identificaţi elementele componente specifice fiecărei figuri. Completaţi răspunsul în tabel.

Competenţa nr. 2 :

Analizează structuri de echilibru, de călire şi revenire

FIŞĂ DE LUCRU nr. 7

Priviţi cu atenţie figurile de mai jos şi:

 1. b)


 1. d)

Competenţa nr. 2 :

Analizează structuri de echilibru, de călire şi revenire

FIŞĂ DE LUCRU nr. 8

a. Precizaţi ce aliaj Fe-Fe3C este reprezentat

în fiecare figură alăturată: a), b), c)


  1. Identificaţi constituenţii metalografici şi explicaţi ce caracteristici mecanice au


  1. Comparaţi structurile de mai jos observate la microscopul metalografic cu cele de

mai sus desenate, găsiţi legătura dintre ele prin notarea cifrei arabe urmată de una din litere (a, b sau c). 1 2 3

Competenţa nr. 2

Analizează structuri de echilibru, de călire şi revenire

FIŞĂ DE LUCRU. 9

Completaţi următoarea fişă de autoevaluare cu răspunsurilor pe care le consideraţi corecte înscriindu-le în coloana de „rezolvare elev”. După completarea acestei rubrici vei confrunta răspunsurile tale cu cele prezentate de profesor şi-ţi vei evalua munca prin înscrierea punctajului obţinut în ultima coloană a tabelului.

Timp de lucru 20 minute.Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

III Aprecierea prezentării/susţinerii orale a proiectului - Ciclul superior al liceului profilul: tehnic calificarea: tehnician

səhifə9/13
tarix31.10.2017
ölçüsü1.04 Mb.

III Aprecierea prezentării/susţinerii orale a proiectului


CRITERIULDA/NUOBSERVAŢIIComunicarea orală a elevilor este clară, coerentă, fluentăPrezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu tema proiectului şi cu obiectivele acestuiaElevii şi-au susţinut punctele de vedere şi opiniile într-un mod personal şi bine argumentatElevii au utilizat în prezentare elemente de grafică, modele, aplicaţii, TIC etc., în scopul accesibilizării informaţiei şi al creşterii activităţii prezentăriiLocul de luare al probeiTipul produsuluiModul de luareLa produsele laminate • Bare până la 40mm


 • ....................................

 • ....................................

Prin secţionare longitudinală în două jumătăţi

La piesele forjate, matriţate sau turnate • Piesă cu defect

 • ....................................


 • ....................................

Se ia din imediata vecinătate a locului cu defect o probă şi pentru cercetarea comparativă se ia şi din partea sănătoasă

La piesele sudate prin presiune • Îmbinări sudate cap la cap


 • ........................................


a) Probă cu faţă longitudinală în raport cu sudura; b) Probă cu faţă transversală în raport cu sudura;

 1. b)


Etapa de pregătireUtilajul /dispozitivul/materialulObserv.Prelevarea probeiTăierea probei prin aşchiere (strung, freză)Nu se face cu flacără oxiacetilenicăŞlefuirea


Denumirea şi compoziţia chimică a reactivuluiCondiţiile de atacMateriale metaliceObservaţiiNital : acid azotic, conc.1….5ml

alcool etilic 100mlPrin imersiune

Timp de atac: de la câteva sec.

până la 2min


Pentru oţeluri şi fonte nealiate; Perlita apare de culoare închisă,

Ferita rămâne albăElementele componente ale microscopului opticRolul elementelor componenteFigura/InstalaţiaProcedeul de prelucrare/structurăElementele componente
1


2


Fişă de autoevaluare

Numele şi Prenumele :

Tema : Recapitulare

Clasa :

Data :

Nr. crt.

Sarcini de lucru

Rezolvare elev

Punctaj
Max.

Obţinut

1

Ce este oţelul ?


10 puncte


2

Definiţi aliajele metalice ?


10 puncte


3

Ce este perlita, şi ce caracteristici mecanice are?


10 puncte


4

Ce este cementita, de câte feluri este, şi

ce caracteristici mecanice are?
10 puncte


5

Cum se comportă elementele de aliere în structura oţelurile aliate ?


10 puncte


6

Definiţi martensita, şi enumeraţi caracteristicile mecanice?


10 puncte


7

Definiţi tratamentul termic de îmbunătăţire la oţeluri?


10 puncte


8

Definiţi tratamentul termic de revenire, enumeraţi constituenţii metalografici?


10 puncte


9

Care sunt proprietăţile tehnologice ale materialelor metalice ?


10 puncte


Din oficiu se acordă

10 puncte
?


iii-international-33.html

iii-international-334.html

iii-international-339.html

iii-international-343.html

iii-international-348.html