1 2 3 4 5

III bob bo’yicha xulosa - Al-xorazmiy nomidagi urganch davlat universiteti

bet5/5
Sana25.06.2017
Hajmi408.44 Kb.

III bob bo’yicha xulosa.


Bekimbetov Bahodir Mirzaboyevichning “Orol dengizini qutqarish uchun ijtimoiy – siyosiy xarakat tarixi” mavzusidagi dissertatsiyasida mamlakatimiz tarixshunosligi fanida XX asrning 60-90 yillarida Orol dengizini qutqarish uchun ijtimoiy-siyosiy harakatlar tarixi ilk bor yoritilgan.

Abu Rayhon Beruniy «Geodeziya» asarida Orol dengizining kelib chiqish tarixi, Kalif, O’zboy Amudaryoning eski o’zani ekanligi haqidagi qimmatli malumotlarni beradi. Uning mulohazalariga ko’ra Amudaryo vohasi Qizilqum va Qoraqum tabiati geologik, ham tarixiy o’tmishda doimo o’zgarishda bo’lib, suvlik bilan quruqlik almashinib turgan, ushbu cho’llarda uchraydigan dengiz hayvonlari qoldiqlari qadimda suv ostida bo’lganini bildiradi1.

«Moskva savdo kompaniyasi»ning vakili Antoniy Jenkinson o’zining 1555 – 1558-yillar mobaynida Buxoro va Xivaga qilgan sayohati bayonida ushbu xonliklarda o’zi shohid bo’lgan siyosiy vaziyat, o’zaro urushlar haqida yozar ekan, suv havzalari haqida ham ma’lumotlar keltirib o’tgan. «…Butun mamlakat foydalanayotgan suv, kamayib ketgan Oksus daryosidan kanallar orqali olinadi. Mana shuning uchun ham uning suvi ilgarigidek Kaspiy dengizga quyilmay qo’ygan. Bu mamlakat yaqin vaqtlar ichida Oksus daryosining suvi yetishmasligi natijasida vayron bo’ladi va sahroga aylanadi».

Quyi Amudaryo muhiti paxtadan yuqori hosil olishga qulay bo’lib kelgan hamda Xorazm uzoq paxtachilik tajribasiga ega. Buning isboti sifatida professor S.P.Tolstovning 1937-1940 yillarda Tuproqal’ada olib borgan arxeologik qazishmalari natijasida paxta tolasidan tikilgan chopon qoldiqlari topilganligini ko’rsatish mumkin.2

Xorazm vohasi iqlimi to’g’risida Orol muommasi paydo bo’lishidan oldin berilgan ta’riflarga etibor qaratamiz.

« .. Amudaryo suvi ko’rinishidan loyqali bo’lsa-da, tinitilganidan keyin ichishga juda yaroqlidir» (Danilevskiy, 1851 y.);«.. Amudaryoning quyi qismida iqlim kishi sog’lig’i uchun juda qulay»(V.Grigoryev. 1861 y.);«.. Amu suvidek mazali suvni dunyoning hech bir go’shasidan topolmaysiz»(H.Vamberi)…

Afsuski, bu ta’riflar XIX asr xos. Bugun Orolbo’yi hududlarida afsonaga aylangan zilol suvlarini-yu mazasi tilni yoradigan “baranj” navli qovunlari yo’qoldi. Yuqorida ta’kidlab o’tilganidek, Orolni asrab qolish uchun va uni kelajak avlodga yetkazish har birimizning burchimiz sanaladi.

Xulosa.


Orol dengizining halokati 60-yillardan boshlab avj pallasiga kirdi. Ushbu fojia oqibatida bugungi kunda Orolbo’yi hududlarida, ayniqsa, Quyi Amudaryo hududida ijtimoiy ekologik muhit nochor ahvolga tushib qoldi. Sovetlar hukmronligi davrining so’nggi o’n yilliklari davomida ekologik vaziyatning og’irlashuvi natijasida to’planib qolgan muammolarning hal etilmaganligi keskin va ziddiyatli demografik vaziyatni yuzaga keltirdi. Ma'lumki, demografik jarayonlar bevosita jamiyatda aholi salomatligi, ko’payishi, uning turmush tarzi va shart-sharoitlari, migratsion jarayonlar, jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy o’zgarishlar, urbanizatsiya jarayonlari kabi omillarni o’zida uyg’unlashtiradi. Shu sababdan so’nggi chorak asr davomida Quyi Amudaryo hududida yuzaga kelgan vaziyat ma'lum ma'noda ushbu jarayonlarga o’z ta'sirini o'tkazgan edi. Buning ustiga sovet hukumatining yangi yerlarni ochish, paxta yakkahokimligini kuchaytirish borasidagi siyosati nafaqat hudud atrof-muhitining buzilishi yoki ijtimoiy hayotning og’irlashishiga, balki asosiy tabiiy boylik bo’lgan ulkan to’qayzorlarning sezilarli darajada kamayishiga, ulardagi mavjud o’ziga xos genafondning jiddiy qisqarishiga olib keldi. Bir necha yil oldin 300 ming ga bo’lgan to’qayzorlar bugungi kunga kelib 33 ming gektarni tashkil etadi, xolos.

Afsuski, sobiq ittifoq davrida Orolbo’yidagi ekologik vaziyatni barqarorlashtirish uchun qilinishi lozim bo’lgan amaliy ishlar qog’ozlarda qolib ketdi. Ana shunday amaliy ishlardan biri Sibir daryolari suvining bir qismini Orolga oqizish ishlari bo’lib, bu loyihaning mohiyatida garchand markazning manfaati yotgan bo’lsa-da har holda Orolga yiliga 20 km3 suv quyilishi ta'minlanar edi. Lekin loyiha ham 1986-yilda to’xtatib qo’yildi.

Mustabid sovet tuzumi sharoitida dasturulamal bo’lib qolgan “Inson tabiatning xo’jayini” degan soxta ma’fkuraviy da’vo, xo’jalik yuritishning yaroqsiz usullari , tabiiy va mineral xomashyo zaxiralardan vahshiylarcha foydalanish kabi illatlar ekologik muammolarni keltirib chiqardi. O’zbekistonda yerning nihoyat darajada sho’rlanishi, tuproq unumdorligining pasayishi, yerning zaharlanishi va buzulishi, havo bo’shlig’i, yerusti va yerosti suvlarining ifloslanishi ekologik muhitni yomonnlashtirib bordi.

Cho’l-u sahrolarni o’zlashtirish borasidagi dabdabali tadbirlar, paxta monokulturasining kuchayishi, Amudaryo va Sirdrayo havzalari bo’ylab sug’orish tizimlarini jadal suratda qurish ishlari Orol fojiasini keltirib chiqardi. Orol dengizining sathi qariyb 20 metrga pasaydi, uning sohillari 60-80 km ga chekindi, u endi yaxlit dengiz emas, balki ikki qoldiq ko’lga aylanib qoldi. Dengizning suv qochgan 4 mln gektardan ortiqroq tubi qumli, sho’rxok sahroga aylandi. Undan kuchli shamol, bo’ron orqali ko’tarilgan tuz,chang-to’zonlar atrof-muhitni yemirmoqda, odamlar sog’lig’ini yomonlashtirmoqda. Oshqozon raki, tuberkulyoz, qorin tifi, kamqonlik, siydik yo’llari va jigar toshi, qon bosimi va boshqa kasalliklar ko’paydi. Bolalar va xotin-qizlar o’limi ko’payishi kuzatilmoqda.

Yiliga 90 kunlab davom etadigan kuchli bo’ron tufayli 15-75 million tuzli qumlar atmosferaga ko’tarilib 300-500 km masofaga yoyilmoqda. Orolning qurib borishi ekologik kulfat darajasiga aylandi, uning atrofi yashaydigan qariyb 35 million kishi xavf-xatar ostida qoldi.

O’zbekiston Respublikasi ekologik xavfsizligini ta’minlash Markaziy Osiyo mintasidagi ekologik barqarorlikni ta’minlash bilan bevosita bog’liq bo’lib, bu holat mintaqadagi suv resurslaridan birgalikda foydalanish, atrof-muhit ifloslanishining transchegaraviy muammolarini bartaraf qilish, Orol fojeasi oqibatlari­ni bartaraf etish va Orol dengizi havzasini ekologik jihatdan sog’lomlashtirish bo’yicha hamkorlikda bir qator muhim vazifalarni amalga oshirish orqali namoyon bo’ladi. Bu borada mintaqa davlatlarining yuqoridagi transchegaraviy ekologik muammolarni hal etishda yakdillik bilan xalqaro huquq mexanizmlarini qo’llashga erishish choralarini ko’rish lozim.

Bugungi kunda Orol suvini barqarorlashtirish sari olib borilayotgan chora-tadbirlarga qaramasdan, Orol dengiziga suv quyish asosan qoldiq printsipida amalga oshirilmoqda. Orolbo’yi hududi xalq xo’jaligiga suv tanqisligidan katta zarar yetkazmoqda. Bu esa mazkur hududda istiqomat qiluvchi aholining turmushini og’irlashishiga sabab bo’lmoqda.

Tojikiston hukumati tomonidan Rog’un gidroelektrostantsiyasi loyihasini qayta jonlantirish hatti-harakatlari butun mintaqa aholisini xavf ostida qoldirish sharoitini yuzaga keltiradi. Rog’un joylashgan yerdagiga o’xshash yuqori seysmik hududda bir necha o’n mlrd kubometrli suv sig’imiga ega yirik gidroinshootning qurilishi va ishga tushirilishi halokatli vaziyatlarni yuzaga keltirishi, bunday holatda bir joydan suvning o’pirib oqib chiqishi, pirovardida to’xtatib bo’lmaydigan ulkan suv selini vujudga keltirishi mumkin.

Hatto, seysmik jarayonlar xavfsiz bo’lgan sharoitda ham Rog’un gidroelektrostantsiyasining mo’ljallangan rejimdagi ish faoliyati Quyi Amudaryo hududidagi ko’pmillionli aholining turmush sharoitini keskin tushib ketishiga sabab bo’ladi. Bunday vaziyatda Amudaryo suvining minerallashuvi ikki baravar oshadi, uning vegetatsiya davridagi oqimi sezilarli darajada kamayadi.

Tadqiqot tahlilidan kelib chiqib,

quyidagi taklif va tavsiyalar

ilgari surildi:  1. Mintaqadagi iqlim o’zgarishlarining bevosita ta’siri ostida cho’llanish va suv tanqisligi muammosi xavfi mavjudligini hisobga olib, bugun shu zaminda yashayotgan har bir inson oldingidek ko’p miqdorda yoki o’zi xohlagancha suvga ega bo’lishi qiyinligini chuqur anglashi lozim. SHu sababli bugun oldimizda turgan muhim vazifalardan biri–bu suvning oz miqdori bilan ham yashash mumkinligini kishilarga tushuntirish lozimligidir.

  2. Markaziy Osiyo mintaqasidagi ekologik xavfsizlik va barqarorlikni ta’minlashda mintaqadagi suv resurslaridan birgalikda foydalanish, atrof-muhitni asrashning transchegaraviy muammolarini hamkorlikda xal qilish muhim o’rin tutishini inobatga olib, mutaxassislar va ekspertlar tomonidan “Tojikiston hukumati tomonidan Rog’un GESi loyihasini qayta jonlantirilishi mintaqa aholisini xavf ostida qoldirish sharoitini yuzaga keltirishi mumkinligi” e’tirof etilayotganini hisobga olgan holda ushbu masalani xalqaro huquqiy me’yorlar asosida hal qilish choralarini ko’rish lozim.

Bu borada birinchi navbatda suv resurslaridan birgalikda foydalanish bo’yicha xalqaro konventsiyalarga Markaziy Osiyo mintaqasidagi barcha davlatlar (hozircha mintaqada faqatgina, O’zbekiston Respublikasi bu konventsiyalarga qo’shilgan)ni qo’shilishga chaqirish, mintaqadagi ekologik muammolarni (ayniqsa, atrof-muhit ifloslanishining transchegaraviy muammolarini) yechish bo’yicha keyingi yillarga mo’ljallangan kompleks-tizimli yondashuvga asoslangan rejalarini ishlab chiqish, umuman davlatlararo munosabatlar tizimida ekologik masalalarning ustuvorligini ta’minlash zarur.

FOYDALANILGAN MANBALAR VA ADABIYOTLAR RO’YXATI  1. Prezident I. A. Karimov asarlari:


1.

Karimov I.A. O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li. T.: O’zbekiston, 1992.

2.

Karimov I.A. O’zbekiston kelajagi buyuk davlat. - T.: O’zbekiston, 1992.

3.

Karimov I.A. O’zbekistonning siyosiy - ijtimoiy va iqtisodiy tamoyillari. -T.: O’zbekiston, 1995.

4.

Karimov I.A. O’zbekistonda huquqiy davlat qurish. -T.: Adolat, 1995.

5.

Karimov I.A. O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T.1. – T.: O’zbekiston, 1996.

6.

Karimov I.A. O’zbekiston yo’li - jahon hamjamiyatiga qo’shilish yo’lidir // Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T.3 – T.: O’zbekiston 1996.

7.

Karimov I.A. “O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” T.: O’zbekiston, 1997.

8.

Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash davr talabi. T. 5 - T.: O’zbekiston, 1997.

9.

Karimov I. A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. T.: Sharq, 1998.

10.

Karimov I.A. Xorazm - muqaddas zamin. Urganch, 1998.

11.

Karimov I.A. O’zbekiston XXI asrga intilmoqda. -T.: O’zbekiston, 2000.

12.

Karimov I.A. Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot - pirovard maqsadimiz. T. 8. -T.: O’zbekiston, 2000.

13.

Karimov I.A. Tinchlik va xavfsizlik uchun kurashmoq kerak. T. 10. T.: O’zbekiston, 2002.

II. Hujjatli to’plamlar va materiallar.


1.

Доклад к совешанию стран-доноров в г. Тасшкенте. Книга 1. MFSA. 1997 г.

2.

Nukus deklaratsiyasi // Xalq so’zi, 1995 yil, 21 sentabr.

3.

О деятелности Международного Фонда Спасения Арала. Т., 1998

4.

“EKOSAN” на пути по устойcҳивому экоразвитию. Экосанинформ, Т., 2001. С. 1.

III. Adabiyotlar

1.

Абдурахманов О. Арал – мой – печал моя // В кн.: Судба Арала. Т.: 1986, С. 22.

2.

Акрамов З., Рафиков А. Прошлое, настояшее и будушее Аралского моря. Т., 1992 г., С. 129.

3.

Alimov T. A., Rafiqov A.A. Ekologik xatolik saboqlari. Toshkent, 1991, b. 53.

4.

Алиев М.М. Экологиcческое воспитание и экологиcческая култура. –Т.:Медицина, 1989. С. 151.

5.

Bobojonova D.B. Aholi salomatligi va ekologik muammolar, T.: Fan, 1996. B 4.

6.

Bobojonova D.B. O’zbekistonda demografik jarayonlar va ularning hususiyatlari. T.: Fan, 1995. B 74.

7.

Begmatov O. Qishloqda sotsial siyosat masalalari, T.: Mehnat, 1990. B 106 .

8.

Bekmetov E. Xalqlar hamkorligi va iqtisodiy aloqalar, T.: Mehnat, 1992. B 11 .

9.

Mamadazimov M. Yer hammamiz uchun yagona uy. T.,Fan, 1990. B. 38.

10.

Мамасшакиров С. Урбанированная экология или экологлизированная урбанизация. Т.: Фан, 1991. С. 42.

11.

Минасҳин Н. Экологические последствия мелиоративно-водохозяйственного строителства в бассейне Аралского моря // Экологиcҳеские алтернатива. М. 1990. С. 362.

12.

Tolstov S.P. Qadimgi Xorazm madaniyatini izlab. T., 1964. С. 435-436.

13.

Шадиметов Ю.СҲ. Регионалнyе проблемy социалной экологии. Т., Узбекистан, 1992 год. С. 76.

14.

Шадиметов Ю.СҲ. Человек: социално-екологические аспектy здоровя. Т.: Узбекистан, 1990.

15.

O’zbekiston aholisi va mehnat resurslari. T.: “Universitet”, 1992. B. 6.

16.

Корабаев К. Как сохранит родную природу. Т.: Фан, 1988. С. 66.

17.

G’ulomov P. Inson va tabiat. T.: O’qituvchi, 1990. B. 96.

IV. Dissertatsiya va avtoreferatlar.

1.

Sariboyev M.K. Qoraqalpog’istonda sovet hokimiyatining paxta yakkahokimligi siyosati va uning oqibatlari. (1917–1990 yillar). Avtoreferat. T. 2008.

2.

Насритдинов К.М. Развитие ирригационного-мелиоративного строителства в Узбекистане и его обсшественно-економические последствия (1981-1990 г.г.): Дисс….канд. ист. наук. Андижан, 1995.

3.

Насўров Р.А. Социалное развитие села Узбекистана (1965-1985 гг.): Дисс. докт. ист. наук – Т., 1997.

4.

Абдуллаева Г.З. Экологическая политика республики Узбекистан в условиях поетапной интеграции в мировое соочество. АКД. Т., 2001.

5.

Бердимурадова А.К. Проблемy экологического кризиса в Приарале (социално-политический аспект). АКД. М., 1993.

6.

Насритдинов К.М. Развитие ирригационного - мелиоративного строителства в Узбекистане и его обшественно-економические последствия (1981-1990 г.г.): Автореф. дисс….канд. ист. наук.-Андижан, 1995.

7.

Насyров Р.А. Социалное развитие села Узбекистана (1965-1985 гг.): Автореф. дисс. докт. ист. наук – Т., 1997.

8.

Обломурадов Н. Развитие аграрного производства Узбекистана в 1971-1990 гг. опyт, уроки и проблемy. Автореф. дисс….канд. ист. наук. Т., 1993.

9.

Otajanov I. SH. Xorazm viloyati mehnat resurslarining shakllanishi va ulardan foydalanish muammolari. G. f. n. diss. avtoref. T., 2002.

10.

Сиддиков Б. Социално-економические аспектy развития совхозного производства Узбекистана в 1965-1985 гг.: Автореф. дисс… докт.ист. наук.-Т., 1994.

11.

Юлдашев О.М. Состояния и проблемy оздоровления, сохранения природной средy Узбекистана в 80-е годy : Автореф. дисс….канд. ист. Наук.- Т., 1993.

VI. Maqolalar.

1.

Аметов М.Б. Деградация природной средy низовев Амудари и пути ее преодоления, // Вестник, №3, 2001 г. – С. 3-5.

2.

Аметов М. Пустyня и лес: кто одалеет? // Вести Каракалпакстана, 17 сентабря, 1995 г.

3.

Azimboev S. Tejamkorlik – taraqqiyot manbai // Turkiston, 2001 yil, 5 mart.

4.

Ахметов И. Обновление – ключ к успеху // Селская правда, 1 июля, 1990 г.

5.

Аметов М.Б. Деградация природной средy низовев Амудари и пути её преодоления // Вестник ККО АНРУз, 2001, № 3, С. 5.

6.

Бабичев М. Амударя без устя // Экономика и жизн. № 5, 1991, С. 40.

7.

Боcчин В. В поисках изcҳезнувсҳей картў // “Правда востока”, 13 июля, 1996 г.

8.

Боcчин В. Топор и огон в тугаях // “Правда востока”, 18 мая, 1986 г.

9.

Есчанов Т. Исcезнет море, исcезнет здорове // Правда Востока, 24 мая, 1991 г.

10.

Yerni meliorativ va ekologik baholash // Ekologiya xabarnomasi, 2000, № 2-3. B. 44.

11.

Залетаев В., Аметов М. и др. Почему оцтупают леса? // Совецкая Каракалпакия, 20 мая, 1988 г.

12.

Исмаилов О., Ёлгондиев А. Развитие акушерско-гинекологиcҳеской службy в Республике Каракалпакистан // Вестник ККО АНРУз, Нукус, 2001, № 1, С. 31 – 32.

13.

Ishmuxammedov A. Orolbo’yi atrof-muhitining ijtimoiy-iqtisodiy muammolari // O’zbekiston qishloq xo’jaligi, 1990 yil, 10-son. B. 36.

14.

Камалов С.К. Аралский кризис и некоторyе проблемy социално-економического развития Каракалпакистана // сб: Медико-екологические проблему Приараля и здорове населения. Нукус, 1991. С. 19-22.

15.

Камалов С.К. Из истории развития Аралского кризиса. // Вестник ККО АНРу, Нукус, 1990, № 4.

16.

Камалов С.К.Современное состояние, перспективу изучение и публикации памятников истории и културу Каракалпакской АССР // Проблему Аралского моря и делту Амудари. Такент: Фан, 1984.

17.

Kamalov S.K. Orol muammosining yechimlari haqida//Vestnik KKOAN RUz, Nukus, 2000, № 1.

18.

Lim V. Ular yashashi kerak // O’zbekiston qishloq xo’jaligi, 1990 yil, 10-son. 38-bet.

19.

Миначина Н.Г. Экологические последствия мелиоративно-водохозяйственного строителства в бассейне Аралского моря // Экологическая алтернатива. М., 1990

20.

Nigmatov A.M. O’zbekistonning ekologik siyosati // Ekologiya habarnomasi, 2000 yil, 6-son. B. 8.

21.

Новицкий З., Ф.Хюфлер. Экотуризм в зоне Арала // Труд, 19 февраля, 2002 г.

22.

Одилкариев Х.Т., Оcҳилов Б.Э. Республика Узбекистан как основной субъект международно - правового сотрудничества по охране воднух ресурсов Аралского моря и Приараля // Международнуе отношения. 2001, №2, С. 97.

23.

Orolni qutqarish jamg’armasi majlisi // Xorazm haqiqati, 1997 yil, 31 may.

24.

Orol mintaqasida o’nglanish nafasi // Fidokor, 1999 yil, 15 aprel.

25.

Orol muammosi hammani tashvishga solmoqda // Sovet Qoraqalpog’istoni, 1988 yil, 12 oktabr.

26.

Orol egasiz emas // Xalq so’zi, 1991yil, 22 yanvar.

27.

Orol tabiat farzandi // Ishonch, 1993 yil, 24-son.

28.

Orol fojeasi – dunyo muammosi // Xalq so’zi, 1993 yil, 4 avgust.

29.

Orolbo’yida paxta xosili ko’payadimi? // Xalq so’zi, 2000 yil, 1 iyun.

30.

Otajanova X. Mehnat zahiralarining bozor munosabatlariga moslashuvi (Xorazm viloyati misolida) // O’zbekiston Iqtisodiy Axborotnomasi. 2000, №4. 44-bet.

31.

Поплавский В. Можно ли вернут долги Аралу // Селское хозяйство Узбекистана, 1998, № 3.

32.

Проблема Арала неимеет границ // Правда востока, 1999, 11 август.

33.

Rafiqov A., SH.Ergashov. Yana Orol haqida. // Ekologiya xabarnomasi, 2000 yil, № 2-3. 56 bet.

34.

Raximov S. Orolni asragan olamni asraydi // Xorazm haqiqati, 1997 yil, 23 aprel.

35.

Реимов Р. Экологическая обстановка ухудшаеця // Вестник ККО АНРу, Нукус, 2001, № 1-2, С. 13.

36.

Suvning bahosi bormi // Ma’rifat, 2000 yil, 8 iyul.

37.

Sultonov J. Saodat sohibalari // Ishonch, 2002 yil, 30 yanvar.

38.

Курбонбоев Е., Курбонбоев С. Воднyе ресурсy южного приараля и их исползование // Вестник, Нукус, 2001, № 3. С. 8.

39.

Эгамбердиев Р., Хусаинов Б. Экология и здорове людей. В кн.: Экологические проблемy при исползование производственних сил системy земледелия в Хорезмском оазисе. Т., 1990 г

40.

Yagona ilinj // Xorazm haqiqati, 1993 yil, 6-son.

41.

Якубов А. трогедия в кишлаке // Литературная газета, 19 августа, 1987 г.

VII

.

Arxiv

materiallari


1.

O’zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat arxivi (O’z MDA): - 90 fond (O’zbekiston Respublikasi Qishloq xo’jaligi vazirligi), -9-, 10-, 11-ro’yhat; 96-fond (O’zbekiston Respublikasi Ijtimoiy ta’minot vazirligi), 1-ro’yxat; 737-fond (O’zbekiston Respublikasi kasaba uyushmasi kenashi), 5-ro’yxat; 837-fond (O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Kengashi), 20-ro’yxat; 2454-fond (O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi Prezidiumi), 6-ro’yxat; 2582-fond (O’zbekiston Respublikasi Xalq nazorati qo’mitasi), 1-ro’yxat;

2.

Xorazm viloyati Markaziy davlat arxivi.

3.

“EKOSAN” xalqaro jamg’armasining joriy arxivi.

4.

OQXJ Nukus filiali joriy arxivi.

5.

O’zR Fanlar akademiyasi joriy arxivi.

VIII.

INTERNET MA’LUMOTLARI

1. Агенцтво GEF MFSA.

http://www.aral - sea.uz

2. Бюллетен

MFSA

.

http://www.icwc-aral.uz/bull_ifas…

3. Международий Фонд экологии и здоровя «EKOSAN».

http://www.business.uz/ecosan

4. Aral Sea Pictures.

http://www.uzland.freenet.uz/aral

5. Международний фонд восстановления Аралского моря.

http://www.ifas-almaty.kz.

6. Aral Sea - Encyclopedia.com Read about this inland sea on the border of Kazakhstan and Uzbekistan, the sixth largest lake in the world

. http://www.encyclopedia.com/articles/00669.html

7. Center for Research in Water Resources. The Aral: Coming to the Aid of a Dying Sea CRWR researchers are involved in a multi-national water allocation research project with scientists from the Central Asian Republics of Uzbekistan, Kazakstan, Kyrgistan, Tajikistan, and Turkmenestan…

http://www.ce.utexas.edu/centers/crwr/watermarks/fall95/articleone.html

8. Aral Sea Catastrophe: Case for National, Regional and International Cooperation

http://srchome.slav.hokudai.ac.jp/sympo/97summer/islamov.html

9.

Cango

.

net

C

оюз защит

y

Арала и Амудари (

SZAA

)

http://win.cango.net.kg/homepages/uz/udasa/


10. Концепция союза защит

y

Арала и Амудари по водоползованию в бассейне Арала

http://www.irex.org.uz/ru/index.html


11.

Press-Service of the President of the Republic of Uzbekistan

http://www.gov.uz/apru/library/libra01.htm

12.

UzA - UNICEF and Japan render aid to Aral Sea area

.

http://www.uza.uz/news/uzbekistan/811.shtml

13. Department of Medecins Sans Frontieres Uzbekistan (Aral Sea Area Program).

http://www.friends-partners.org/lists/ccsi/1999/09

14. Молодежн

o

е партнерские инициатив

y

в целях устой

c

ҳивого развития.

http://www.ecoyouth.freenet.uz/1­.htm

1 A. Paxимoв. Exo плaнеты. Н. 46. T., 2008.

2 I. A. Karimov “O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: havfsizlikka ta’qid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari”T.,”O’zbekiston”, 1997., B-112.

1 Karimov I. A. Xalqimizning yo’li mustaqillik, ozodlik va islohotlar yo’lidir. (Bunyodkorlik yo’lidan) T. 4-j. 1996. B-289.

2 Karimov I. A. BMT Bosh Assambliyasining 48-sessiyasidagi ma’ruza. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T., 2-j. 1996., B-56.

1 Usmonov Q., Sodiqov M., O’zbekiston tarixi (1917-1991-yillar). T.,”Sharq”, 2012., B-90-91.

2 Tоlstоv S.P. Qadimgi Хоrazm madaniyatini izlab. T., 1964. 3Абдурахманов О. Арал – мой – пеcҳал моя // В кн.: Судба Арала. Т., 1986., Б-22. 4 Акрамов З., Рафиков А. Просҳлое, настояҳее и будуҳее Аралского моря. Т., 1992., С. 129. 5Alimоv T. A., Rafiqоv A.A. Ekоlоgik хatоlik sabоqlari. Tоshkеnt, 1991, 53 b. 6Алиев М.М. Экологиcҳеское воспитание и экологиcҳеская култура. –Т.:Медицина, 1989. С. 151. 7Bоbоjоnоva D.B. Ahоli salоmatligi va ekоlоgik muammоlar, T.: Fan, 1996. 4 b. va O’zbеkistоnda dеmоgrafik jarayonlar va ularning xususiyatlari. T.: Fan, 1995. - 74 b. 8Bеgmatоv О. Qishlоqda sоtsial siyosat masalalari, T.: Mеhnat, 1990. 106 b. 9Mamadazimоv M. Yer hammamiz uchun yagоna uy. T.,Fan, 1990, 38 b. 10Мамасҳакиров С. Урбанированная экология или экологлизированная урбанизация. Т.: Фан, 1991. С. 42.
3
4
5
6
1 Минасҳин Н. Экологиcҳеские последствия мелиоративно-водохозяйственного строителства в бассейне Аралского моря. // Экологиcҳеские алтернатива. М. 1990. С. 362. 2 С..Ҳадиметов Регионалнўе проблемy социалной экологии. Т., Узбекистан, 1992 год. С. 76. СҲадиметов Ю.СҲ. CҲеловек: социално-екологиcҳеские аспектy здоровя. Т.: Узбекистан, 1990. 3 Корабаев К. Как сохранит родную природу. Т.: Фан, 1988. С. 66. 4G’ulоmоv P. Insоn va tabiat. T.: O’qituvchi, 1990. 96-b. 5 Насритдинов К.М. Развитие ирригационного-мелиоративного строителства в Узбекистане и его обсҳественно-економиcҳеские последствия (1981-1990 г.г.): Дисс….канд. ист. наук. Андижан, 1995. 6Абдуллаева Г.З. Экологиcҳеская политика республики Узбекистан в условиях поетапной интеграции в мировое сообҳество. АКД. Т., 2001. 7Насyров Р.А. Социалное развитие села Узбекистана (1965-1985 гг.): Автореф. дисс. докт. ист. наук – Т., 1997. 8 O’zbеkistоn Rеspublikasi Markaziy Davlat arхivi (O’z MDA): - 90 fоnd (O’zbеkistоn Rеspublikasi Qishlоq хo’jaligi vazirligi), -9, 10-, 11-ro’yhat; 96-fоnd (O’zbеkistоn Rеspublikasi Ijtimоiy ta’minоt vazirligi), 1-ro’yхat; 737-fоnd (O’zbеkistоn Rеspublikasi kasaba uyushmasi kеnashi), 5-ro’yхat; 837-fоnd (O’zbеkistоn Rеspublikasi Vazirlar Kеngashi), 20-ro’yхat; 2454-fоnd (O’zbеkistоn Rеspublikasi Оliy Kеngashi Prеzidiumi), 6-ro’yхat; 2582-fоnd (O’zbеkistоn Rеspublikasi Хalq nazоrati qo’mitasi), 1-ro’yхat.

8
1Rahimov S., Abdullayev A. Hayot manbayi. Nuroniy ro’znomasi, 2007-y.,1-iyun.

1 Karimоv I. A. “Mamlakatimizda dеmоkratik islоhоtlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarоlik jamiyatini rivоjlantirish kоnsеpsiyasi “O’zbеkistоn Rеspublikasi Prеzidеnti Islоm Karimоvning O’zbеkistоn Rеspublikasi Оliy Majlisi Qоnunchilik palatasi va Sеnatining qo’shma majlisidagi ma’ruzasi 2010-yil 12-nоyabr. // Хalq so’zi, 2010-yil 13-nоyabr.

1 O’zbеkistоn Rеspublikasi Qishlоq va suv хo’jaligi vazirligi jоriy arхivi. Fеrmеrlar uchun tavsiyalar. Tоshkеnt, 2011. B. 2.

1 Karimоv I.A. Yuksak ma’naviyat – yеngilmas kuch. Tоshkеnt, “Ma’naviyat”. 2008.

1 Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста. - М., 1994. - С. 13.
1 Akromov Z., Rafiqov A. Buloq suvi qurimaguncha… (“Orol madad so’raydi”-to’plam). T., Mehnat, 1987., B-20-21.
1 Mirzaеv B. Suv rеsurslarini intеgratsiyalashgan hоlda bоshqarish o’tmish va hоzirgi zamоnda // Ekоlоgiya хabarnоmasi-Экологиcческий вестник» jurnali, №3, 2012.
1 Рахимов СҲ.Х., Хамраев СҲ.Р. Водные ресурсы в бассейне Арала // Экология и статистика. Сб. статей. (wwww.ireco.ru).

2 http://www.agro.uz/uz/farmers/19/809/

1 Рахимов СҲ.Х., Хамраев СҲ.Р. Водные ресурсы в бассейне Арала // Экология и статистика. Сб. статей. (wwww.ireco.ru).

2 Водные ресурсы бассейна Аралского моря. 06.06.2009. http://ec-ifas.org/index.php/ru/2010-05-17

1 «Водный кодекс Республики Казахстан», 09.02.2003 г. Юридиcческий сборник НИЦ МКВК № 12.

1 «Закон о межгосударственном исползовании водных объектов, водных ресурсов и водохозяйственных сооружений Кыргызской Республики»,.июн 2001 г. Юридиcческий сборник НИЦ МКВК №. 14.

2 «Водный кодекс Кыргызской Республики», декабр 2004 г. Юридиcческий сборник НИЦ МКВК №. 14

1 «Водный кодекс Республики Таджикистан, ноябр 2000 г. Юридиcческий сборник НИЦ МКВК №. 14

1

http://uza.uz/uz/politics/17985/1 Transchеgaraviy ekоlоgik muammоlar: rivоjlanish yo’lidagi yеchimlar // O’zbеkistоn оvоzi. - 2010. - 18 nоyabr.

2 История становления и развития сотрудниcчества Узбекистана с международными организациями. / Отв. ред. Абдуллаев Р.М., Алимова Д.А./. – Тасҳкент: ФБАН РУз, 2011. – С.106.

1 O’ktam Otaqulov., “Ekohayot” jurnali, 28-mart 2012-yil.

1 Muҳitdinоv N. Krеmlda o’tgan yillarim. K.1. Tоshkеnt: O’zbеkistоn, 1995. – B.219.

1 Медов А. Развития ирригации в Узбекистане. Т.: Фан, 1967.- С. 200-201.

1Аминова Р.Х. Колхозное крестянство Узбекистана на пути к развитому социализму. Тасҳкент: Узбекистан, 1983.- С. 328.

1 Узбекская ССР в цифрах в 1988 г. Тасҳкент: Узбекплан, 1989. –С.132-133.

2 O’zbеkistоn qishlоq хo’jaligi. – Tоshkеnt, - 1985. - №7. - B.2.

3 Народные хозяйство УзССР в 1985 г. - С.40.

4 Аминова Р.Х. Колхозное крестъянство Узбекистана на пути к развитому социализму... - С. 293.

1 Генералная схема размещения производителных сел СССР не период до 2000 года. М.,1983.

2 Узбекская ССР. Цифры 1985. Тасҳкент: Узбекистан, 1986. - С. 152.; Вестник ККФ АН УзССР. (Каракалпаксткий филиал Академии наук УзССР) - 1987. - №2. - С.10.

1 Rafiqоv A. Оrоl taqdiri. – Tоshkеnt: Fan., 1990. - B.31.

1 O’zR MDA. 2742-fоnd, 1-ro’yхat, 1-yig’ma jild. V-90.

1 O’zR MDA. 2742-fond, 1-ro’yxat, 2-yig’ma jild. V-52.

2 O’zR MDA. 2742-fond, 1-ro’yxat, 2-yig’ma jild. V-7.

3 O’zR MDA. 2742-fond, 1-ro’yxat, 2-yig’ma jild. V-8.

1 Bobobekov I. Samarqand kimyo kombinati chiqindilarining sug’oriladigan tuproqlar ekologik holatiga ta’siri va uning oldini olish choralari // Ekologiya xabarnomasi.- 2005. - №5. - B.23.

2 Жизн и экономика. - 1990. - №5. - С. 3.

1 G’ulomov. P. Inson va tabiat. Toshkent: O’qituvchi, 1990. - B.24.

1 Qulmatov R. Buyuk g’oyalar va ekologik xatolar // Fan va turmush. - 1991. - №2. -B.13.

2 Салаев А., Садыков А. Город и горожане // Правда Востока. - 1990. - 18 июля.

1 Bekmetov E. Xalqlar hamkorligi va iqtisodiy aloqalar - B.84.

2 Shоdimеtоv Y. Jamiyat — ekоlоgiya — siyosat // Insоn va siyosat. -1991. - № 6. - B. 52.
1 Raхmatоv N. Ekоlоgiya: dalil va raqamlar // Fan va turmush. - Tоshkеnt, 1990. - №7. - B.14.

2 Qulmatov R. Buyuk g’oyalar va ekologik xatolar // Fan va turmush. - Toshkent, 1991. - №2. - B.12.

1 Tursunov S. O’zbekiston qishloq xo’jaligini rivojlantirish yo’lidagi urinishlar (.1946-1965 yy); niyatlar va natijalar.-T.,O’zbekiston., 1994. B 167 .

1Аминова Р.Х. Колхозное крестянство Узбекистана на пути к развитому социализму. Тасҳкент: Узбекистан, 1983.- С. 328.

2 Miller M. Notes on Agricultural Development // Central Asian Review. 1968. – Vol. 16, No. 2. – P. 122.

3 New York Times. 1972. November 6, 11 and others.

4 Gosset R. et. P. Les Russiatiques. – Paris, 1963. – P. 239.

1 X. Valiyev, Sh. Murodov, B. Xolboyev, Suv resurslaridan mukammal foydalanish va muhofaza qilish. Toshkent, 2010. B-53.

1 Karimov I.A. O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. O’zbekiston, 2011., B-203.

1Suyunov A. “Karvon qo’ng’irog’i”, 26.07.2012. B-9.

1Mahmudov M. Xorazm tarixi istiqlol ko’zgusida. Urganch, 2013. B-123.

1 BaratovP.O’zbekiston tabiiy geografiyasi. T. O’qituvchi, 1996. 17 .

2 Xudoyberganov M. Xorazm paxta tozalash sanoati tarixi. Toshkent, 2004, 8-bet.Do'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


iiifsil---azrbaycan-mill.html

iiifsl---azrbaycan-2.html

iiifsl---azrbaycan.html

iiifsl---microsoft-word.html

iiifsl---tbtdn-stfadnn.html