©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

III hıssə. Çörəkbişirən sexlər üçün qab-qacaq və əşyalar - 1 nömrəli əlavə Cəzaçəkmə müəssisələrində saxlanılan məhkumların


III hıssə. Çörəkbişirən sexlər üçün qab-qacaq və əşyalar

1. 500—3000 kq-lıq tərəzilər — 2 ədəd

2.10—20 kq-lıq mizüstü tərəzilər — 10 ədəd


  1. Doza ilə avto unölçənlər —. 2 ədəd

  2. Avtomatik suölçən baçoklar — 10 ədəd

  3. Avtomatik duzölçən baçoklar — 10 ədəd

  4. Latok — 1000 ədəd

  5. Ləmə vaqonetkaları — 50 ədəd

  6. Xəmirqarışdıran maşınlar — 20 ədəd

9. Kisəçırpan maşınlar — 4 ədəd

10. 140—330 litrlik dejlər — 10 ədəd

11. Dej üçün qaldırıb-aşıranlar — 10 ədəd

12. Unələyənlər — 10 ədəd

13. Çörəkbişirən sobalar (PXP) — 20 ədəd

14. Duzəridənlər — 5 ədəd

15. Xəmirbölüşdürənlər—l0 ədəd

16. Areometrlər — 10 ədəd

17. 200 litrlik bitki yağı üçün çəlləklər — 50 ədəd

18. Sinkləşmiş vedrələr — 200 ədəd

19. Emallaşmış vedrələr— l00 ədəd

20. 1,5 - 12 litrlik qazançalar — 50 ədəd

21. Bitki yağı üçün əl pompaları — 10 ədəd

22. Dəmir və ya ağac ləmələr — 200 ədəd

23. Dəmir istehsalat masaları — 20 ədəd

24. Sinkləşmiş ləyənlər — 20 ədəd

25. 130-400 kq. yük arabacıqları — 50 ədəd

26. Xəmir üçün termometrlər — 10 ədəd27. Bişirilən çörək üçün formalar — 10000 ədəd


IV hissə. Normalarda göstərilmiş əşya və avadanlıqların istismar müddətləri

Sıra N-siƏşyaların adlarıÖlçü vahidiİstismar müddəti12341.

Qapan tərəzilər çəki daşları ilə

ədəd

8 il

2.

Mizüstü tərəzilər6 il

3.

Mizüstü tərəzilər (rəqəmli)8 il

4.

Çəki daşlarımüddətsiz

5.

Qazla işləyən qaynadıcılar2 il

6.

Elektriklə işləyən qaynadıcılar3 il

7.

Qazla işləyən qazanlar4 il

8.

Parla işləyən qazanlar4 il

9.

Elektriklə işləyən qazanlar7 il

10.

Çuqun qazanlar10 il

11.

Kartoftəmizləyən maşınlar3 il

12.

Əllə ət doğramaq üçün cihazlar4 il

13.

Tərəvəzdoğrayan elektrik maşınları7 il

14.

Qazla işləyən plitələr4 il

15.

Elektriklə işləyən plitələr4 il

16.

Mizüstü elektrik plitələr3 il

17.

Elektrik samovarları5 il

18.

Elektrik çaydanları4 il

19.

Soyuducu kameralar (dəstlə)8 il

20.

Soyuducu şkaflar (dəstlə)10 il

21.

Soyuducu vitrinlər6 il

22.

Məişət soyuducuları8 il

23.

Tərəvəzdoğrayan maşınlar8 il

24.

Yük arabacıqları8 il

25.

Mətbəx bıçaqları2 il

26.

Ətdoğrayan bıçaqlar2 il

27.

Tərəvəz bıçaqları (dişli)1 il

28.

Tökmə alüminiumdan baçoklar4 il

29.

Alüminiumdan xörəkbölən qaşıqlar 0,2 12 il

30.

Alüminiumdan çaydanlar 5,0 1.4 il

31.

Aşpaz çömçələri 2,0 1.2 il

32.

Su çəlləkləri 22-36 1.4 11

33.

Alüminiumdan qazançalar 2-12 1.3 il

34.

Alüminium soteyniklər 10-15 1.3 il

35.

Alüminium qazanlar 20-50 1.3 il

36.

Alüminium fincanlar 0,5 1.2 il

37.

Alüminium boşqablar3 il

38.

Alüminium tarelkalar2 il

39.

Alüminium süzgəclər 7,0 1.3 il

40.

Paslanmayan boşqablar5 il

41.

Paslanmayan qazançalar 2-10 1.6 il

123442.

Paslanmayan soteyniklər 8-15 1.6 il

43.

Paslanmayan qazanlar 20-501.4 il

44.

Paslanmayan aşpaz çömçələri 21.5 il

45.

Vedrələr2 il

46.

Emallaşmış qazançalar 2-91.2 il

47.

Emallaşmış fincanlar 0,41.1 il

48.

Meyvə üçün vazalar (şüşə)1 il

49.

Su üçün qrafinlər1 il

50.

Şüşə stəkanlar4 ay

51.

Farfor nəlbəkilər1 il

52.

Farfor tarelkalar1 il

53.

Alüminium xörək çəngəlləri1 il

54.

Paslanmayan xörək çəngəlləri5 il

55.

Paslanmayan xörəkbölən qaşıqlar 0,2-025 1.5 il

56.

Paslanmayan xörəkbölən qaşıqlar 0,5-0,75 15 il

57.

Alüminium xörəkbölən qaşıqlar 0,211 il

58.

Alüminium xörək qaşıqları1 il

59.

Alüminium çay qaşıqları2 il

60.

Paslanmayan çay qaşıqları6 il

61.

Paslanmayan süfrə bıçaqları5 il

62.

Alüminium ədviyyat qabları2 il

63.

Paslanmayan ədviyyat qabları6 il

64.

Dəmir çəlləklər 200 l.5 il

65.

Qioqrometr, psixrometr, termometr3 il

66.

Məişət termosları 6,12,3611 il

67.

Qab yumaq üçün vannalar:

- alüminiumdan və sinkləşmiş maldan

- paslanmayan poladdan2 il


5 il

68.

Dəmirdən müxtəlif rəflərmüddətsiz

69.

İstehsalat masaları10 il

70.

Ərzaq hazırlanması üçün dəmir masalar:

- alüminiumdan

- paslanmayan poladdan4 il


7 il

71.

Ət kötükləri2 il

72.

Ərzaq üçün alüminium bankalar3 il

73.

Xörək qalıqları üçün dəmir çəlləklər2 il

74.

Aşpaz çəngəlləri4 il

75.

Ərzaqların hazırlanması üçün taxtalarmüddətsiz

76.

Alüminium və plastmas sinilər4 il

77.

Qazanların, çaydanların altına qoyulan dayaqlar4 il

78.

Çuqun tavalar5 il

79.

Duz qabları3 il

80.

Ət baltaları6 il

81.

Avto unölçənlər6 il

82.

Suölçən baçoklar6 il

83.

Duzölçən baçoklar6 il

123484.

Latoklar4 il

85.

Rəmə vaqonetkaları6 il

86.

Xəmirqarışdıran maşınlar6 il

87.

Kisəçırpan maşınlar8 il

88.

Qaldırıb-aşıranlar8 il

89.

Unələyənlər8 il

90.

Çörəkbişirən sobalar10 il

91.

Duzəridənlər10 il

92.

Xəmirbölüşdürənlər8 il

93.

Areomotrlar5 il

94.

Çörək formaları2 il
?


il-complesso-idraulico-di.html

il-comune-di-gravina-di.html

il-consigliere-marrazzo-.html

il-contesto---il.html

il-corano-peccato-che-11.html